srpski romana english

krave

Rukovanje semenom

bovineblitz

Prvi korak je zagrevanje pištolja. Postavite ga u čistu plasticnu rukavicu (rukavice za oplodnju dobro funkcionišu) i onda ga stavite u specijanu oblogu. Onda sledi odmrzavanje semena. Ako koristite odmrzavanje toplom vodenom kupkom, temperatura vode bi trebala biti izmedju 32°C i 35°C. Stavite slamku sa semenom u toplu vodenu kupku minimum 45 sekundi. Za džepnu slamku, stavite slamku u papirni ubrus i odložite u džep na košulji na 2 do 3 minuta. Onda osušite slamku čistim papirnim ubrusom i proverite da li je ispravna identifikacija bika.

BovineBlitz2

(Molim Vas obratite pažnju, GenChoice™ seksirana semena mogu biti odmrznuta samo u toploj vodi).

BovineBlitz1Sledeće, povucite klip pištolja nazad izmedju 15-20cm. Napunite pistolj sa slamkom. Klip treba da se ubaci u pištolj tako da naborana strana bude napolju. Napravite tačan rez (pravi rez za slamku od 1/4cc, a rez pod uglom za slamku od 1/2cc) na četvrtinu inča (0.64cm) od kraja pištolja. Staviti navlaku na pištolj, postaviti slamku na vrh navlake i sugurno je postaviti na mesto. Pritisnuti klip dok seme slobodno ne iscuri navodjeno u času. Staviti napunjen pištolj u čistu plastičnu rukavicu i onda unutar vaše odeće dok ga transportujete do krave koja se osemenjuje.

Potrudite se da osemenite životinju u najkraćem mogućem roku kada se pištolj napuni semenom. Svo seme bi trebalo da se deponuje u kravu za manje od 15 minuta, zato napunite samo odgovarajući broj pištolja. Preporučeno je da se napuni maksimum 2 ili 3 pištolja u isto vreme, posebno kada koristite GenChoice sekskirano seme.
 
Kada vadite seme iz kontejnera, zapamtite da to uradite brzo. Ne dižite kanister iznad linije zamrzavanja. Takodje, ne dopustite da kanister ili šipka ostanu u grlu kontejnera vise od 10 sekundi. Temperatura grla kontejnera je mnogo veća nego u osnovi kontejnera pa može ubiti seme.

BovineBlitz3

Korisno je imati dobru evidenciju zaliha semena. Dobra evidencija zaliha znači da nećete morati da držite kanistere gore dugo dok tražite odredjenu jedinicu, samim tim slamke neće biti izložene temperaturnom udaru. Kada osemenite kravu, proverite na slamki kodove za kontrolu kvaliteta i druge značajne informacije koje ćete uneti u uzgojne podatke u softveru menadžmenta stada.

Sada kada smo prodiskutovali o tehnikama pravilnog rukavanja semenom, važno je da razumete prednosti korišćenja slamke od 1/4cc u odnosu na slamku od 1/2cc. Produžetak, pomaže da sperma zaštiti od procesa zamrzavanja i odmrzavanja, može biti na bazi mleka ili žumanceta jaja. Količin sperme koja se pakuje u slamke od 1/4cc je ista kao i u slamkama od 1/2cc. Medjutim, ćelije sperme će biti koncetrovanije sa manje semenog produžetka. Istraživanje CRI-a pokazuju da su stope začeća za 1.5% veće kada se koriste slamke od 1/4cc.

Ako imate nekih pitanja ili želite dalje pojašnjenje o bilo kojoj prezentovanoj stavki, molim vas kontaktitajte Taurus Agro Konsalting.

Prevod: Dipl. Ing. Jelena Đurić

Video reportaža

Vi ste ovde: Home Vesti Rukovanje semenom