srpski romana english

krave

Seminar za Farmere iz Oblasti Reprodukcije Krava

 

 

U sklopu Inter Regionalnog Projekta LER Kancelarije Zrenjanin i Srpsko Rumunskog Centra za Privredni Razvoj iz Temisvara,

u periodu 26 i 27 Oktobra ( za prvu grupu farmera ) i 28 i 29 Oktobra ( za drugu grupu farmera ) odrzace se seminari iz oblasti reprodukcije i vestackog osemenjavanja.

Teoretski deo ce se odrzati u prostorijama LER Kancelarija u Zrenjaninu a prakticni deo obuke ce biti organizovan na Demo Farmi vlasnika Jugoslava Tomica u Stajicevu.

Obuku ce voditi strucnjaci Firme CRSH - Krizevci i Bayern Genetik.

Nakon zavrsene obuke farmeri ce dobiti Certifikate, overene od strane CRSH i Bayern Genetik.

Za sve detaljnije informacije, zainteresovani se mogu obratiti na telefone 013 839 129 ili 063 241 892

P R O G R A M   K U R S A:

 

KURS ZA VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE ZA FARMERE.

(Artificial Insemination Training Course for Herdmen)

 

1. Dan

9.00 Uvodna reč, predstavljanje. (Foreword, presentations)

9.15 Uvod u kurs, zašto raditi V.O.?, zdravstveni, ekonomski i genetski razlozi.

(Introduction to the course, why to AI?, health, economical and genetical reasons)

10.15 Osnove anatomije reproduktivnih organa (Basics of reproductive anatomy)

11.30 Oprema za V.O. (A.I. equipment)

12.00 Postupak V.O., 1. deo: detekcija estrusa, vreme osemenjavanja (A.I. procedure, 1st part: estrus detection, right time to A.I.)

13.00 Pauza (Break)

14.00 Postupak V.O. 2. deo: rad sa semenom (A.I. procedure, 2nd part: work with the semen)

15.00 Postupak V.O. 3. deo: osemenjavanje (A.I. procedure, 3rd part: artificial insemination)

16.00 Kritične tačke i rizici, mere nadzora i korekcije (Critical points and risks, checking measures and corrections)

17.00 Diskusija (Discussion)

18.00 Kraj prvog dana kursa (End of the first trainning day)

 

2. Dan

9.00 Vežba na seciranim matericama i sa životinjama – anatomija i rektalna palpacija (Practice on dissected reproductive organs, and on live animals – anatomy and rectal palpation)

12.00 Pauza (Break)

13.00 Vežba sa životinjama, V.O. (Practice with live animals, A.I. procedure)

17.00 Test (Test)

18.00 Završna reč (Afterword)

18.30 Kraj kursa (End of the trainning course)

 

Odgovorni za kurs (Responsible veterinarians):

Mr. Sc. Zvonimir Tuček, dr. vet. med. Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske d.o.o., Zagreb-Križevci.

Dr. Antonio orak, dr.vet. med. Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske d.o.o., Zagreb-Križevci.

Dr. Sc. Mario Matković, dipl ing biol., Centar za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske d.o.o., Zagreb-Križevci.

 

Za sve dopunske informacije, po pitanju koordinacije, obratiti se na telefone 013 839 129, 063 241 892

Taurus Agro Konsalting d.o.o. Vrsac

Video reportaža

Vi ste ovde: Home Vesti Seminar za Farmere iz Oblasti Reprodukcije Krava