srpski romana english

krave

Porta SCC Protokol za Kontrolu Kvaliteta Mleka kod Sveze Oteljenih Krava

 

 

 

 

 

 

PortaSCC Protokol Za Kontrolu Kvaliteta

 

Mleka

 

Protokol Za Kontrolu Mleka Kod Sveže Oteljenih Krava:

 

 

1. Koristite Portu SCC da izkontrolišete svaku četvrt kod krava u periodu izmedju TREĆE i PETE muže posle telenja da bi uočili potencijalnu infekciju vimena.

 

 

 Ukoliko je broj somatskih ćelija veći ili jednak 200,000 ćelija/ml. Preporučuje se da se uradi antibiogram. Ukoliko se pronadje infekcija može se uraditi tretman (u zavisnosti koja je infekcija).

 

2. Ponovljeni test se može sprovesti u periodu od 14-30 dana posle telenja za detaljnije testiranje kvaliteta mleka. Sledeće mogućnosti kontrole uzoraka se preporučuju:

 

 

 Ponovo testirati individualne četvrti u 14 tom danu posle telenja. Ukoliko je broj somatskih ćelija veći ili jednak 200,000 ćelija/ml. preporučuje se da se uradi antibiogram. Ukoliko se pronadje infekcija može se uraditi tretman (u zavisnosti koja je infekcija).

 

  • Ponoviti testiranje individualnih četvrti u 30 tom danu posle telenja ukoliko je broj somatskih ćelija veći ili jednak od 200,000 ćelija/ml. U prethodnom testu i ako nije bilo razvoja bakterija.

 

Za sve detaljnije informacije obratite se predstavnicima Taurus Agro Konsaltinga na 013 839 129, 060 382 87 87 Goran Petrovic ili 063 241 892 Radivoj Cosic

 

Autor: David Lee, Rutgers Cooperative Research and Extension

 

Video reportaža

Vi ste ovde: Home Vesti Porta SCC Protokol za Kontrolu Kvaliteta Mleka kod Sveze Oteljenih Krava