srpski romana english

krave

Brojac Somatskih Celija u Mleku Detaljnije Informacije

 

Priručnik za korisnike

Porta SCC Komplet za testiranje i čitač

 

 

Uvod:

 

Mastitis je najskuplje oboljenje i problem sa kojim se suočavate kod vaših krava muzara.. Dobijanjem Porta SCC kompleta za testiranje i čitača moći ćete mnogo preciznije da otkrijete mastitis kod vaše krave i moći ćete da razvijete delotvoran program lečenja za vaše stado. Smanjivanje broja somatskih ćelija (Somatic Cell Count ili SCC) u vašem stadu zavisiće od vaših odluka vezanih za upravljanje i od sposobnosti vaših zaposlenih da primene te odluke. Ovaj priručnik će vam objasniti upotrebu proizvoda.

Čestitamo na vašoj odluci da poručite Porta SCC proizvod za vašu farmu.

 

Razvijanje delotvornog programa za kontrolu mastitisa:

 

Smanjivanje SCC (broja somatskih ćelija) u stadu zavisi od vaše mogućnosti da sprečite nove slučajeve i da smanjite broj slučajeva kliničkog mastitisa i njihovo trajanje. Rano otkrivanje pod-kliničkog mastitisa ima za posledicu delotvorniji program lečenja tako smanjujući SCC u stadu. Preporučuje se da program kontrole uključuje testiranje krava prema sledećem rasporedu.

 1. Trebalo bi testirati sve krave 3 – 5 dana posle telenja.

 2. Sve krave u periodu zasušenja.

 3. Sumnjive krave za vreme laktacije.

 4. Lečene krave da bi se osigurala delotvornost lečenja.

 

Važno je nadgledati stado da bi se osiguralo identifikovanje i pravilno lečenje problematičnih krava radi poboljšanja proizvodnje i učinka stada.

 

Testiranje uzorka mleka sa Porta SCC kompletom za testiranje i čitačem:

 

 1. Uzmite uzorak mleka od krave za testiranje. Uzorak mora biti izdvojen u čistoj posudi.

  • Uzorak mleka se mora testirati u roku od 8 sati od uzimanja.

  • Uzorak mleka treba čuvati na hladnom mestu u slučaju da se ne testira ubrzo nakon prikupljanja. Porta može da testira i hladno i toplo mleko.

  • Ne smete dodavati nikakve konzervanse u uzorak.

  • Ne smete testirati mleko krava koje imaju “Klinički” mastitis. Takvo mleko može biti veoma gusto i neće prodreti u udubljenje na traci za testiranje.

 1. Sklonite traku za testiranje sa pakovanja. Napišite broj krave i vreme testiranja na traci.

  • U svakom kompletu za testiranje postoji jedan paket sa “Kontrolnim Test” trakama. Kontrolne test trake su označene velikim plavim tačkama na traci. ne koristite kontrolnu test traku za testiranje.

 2. Promešajte dobro uzorak.

 3. Koristeći pipetu stavite jednu kap mleka u udubljenje na traci za testiranje.

  • Stavite pipetu iznad udubljenja i dopustite da mleko formira punu kapljicu koja visi.

  • Nemojte stavljati pipetu na udubljenje ili tako blizu da nije oblikovana puna kapljica.

  • Previše mala kap će dovesti do niskog čitanja.

  • Previše mleka će prouzrokovati visoko čitanje. To se obično dešava kad se vrh pipete stiska predugo.

 4. Dodajte tri kapi aktivacionog rastvora koji se nalazi u kompletu za testiranje.

  • Aktivacioni rastvor treba dodati ne više od 2 minuta pošto se mleko stavi na traku..

 

 1. Sačekajte 45 minuta i pročitajte rezultate testa. Rezultati testa se mogu pročitati do 2 sata posle dodavanja aktivatora, ali najbolji rezultati se dobijaju 45 do 60 minuta posto se doda aktivator.

  • Duže čekanje može dovesti do višeg čitanja, ali variranje neće biti dovoljno veliko da promeni odluku o upravljanju.

  • Čitanje pre zahtevanog vremena može takođe prouzrokovati pogrešno čitanje, obično niže.

 

 

 

 1. Uključite čitač. Displej treba da pokazuje “543”. Ako se ovaj kod ne pojavi, resetujte kod na čitaču. Da bi resetovali kod:

  • Isključite čitač.

  • Pritisnite i držite dugme Down Arrow dok reč Code ne počne da bleska. (Kod je u gornjem desnom uglu displeja)

  • Pustite dugme Down Arrow.

  • Koristite Up ili Down arrow dugme da promenite kod.

  • Kada podesite kod na 543, isključite čitač.

  • Uključite čitač i kod 543 treba da se pojavi.

 2. Ubacite kontrolnu test traku sa plavom tačkom. Kod će nestati i svetlucajući indikator ce se pojaviti.

  • Kontrolna test traka se nalazi u svakom kompletu za testiranje. Kontrolna test traka se treba koristiti u proseku 50 puta i onda baciti.

 3. Ubacite traku za testiranje u čitač i pročitajte rezultate.

  • Stavite traku za testiranje u čitač sa udubljenjem za testiranje okrenutim ka dole.

  • Čitanje ce se pojaviti u vidu digitalnog broja. Čitanje pokazuje broj ćelija u uzorku. Čitanje 0.20 označava nivo od 200,000. (Da izračunate nivo broja somatskih ćelija, pomnožite čitanje sa 1,000,000.)

  • Čitanje “0.00” ili low označava SCC manji od 50,000.

  • Čitanje high označava SCC veći od 3,000,000.

 4. Snimite rezultate i nastavite čitanje preostalih uzoraka.

  • Rezultati se automatski snimaju u memoriji i mogu se ponovo naći.

  • nemojte očitavati trake. Kompresija trake i nivo vlažnosti će se promeniti između čitanja i to će prouzrokovati variranja u čitanjima.

 

 

 

 

Korišćenje opcije memorije:

 

Digitalni čitači imaju memoriju koja automatski skladišti očitavanja. Najskoriji test će se sačuvati na poziciji 1. Da bi pogledali sačuvana čitanja, namestite na čitaču opciju memorije.

 1. Isključite čitač.

 2. Kada se kod “543” pojavi, pritisnite dugme up arrow da namestite čitač u opciju memorije.

  1. Opcija memorije je potvrđena slovima MEM koja svetlucaju u srednjem vrhu displeja.

 1. Koristite up ili down arrows da skrolujete kroz čitanja.

 2. Pritisnite on/off dugme da izađete iz opcije memorije.

  1. Trake za testiranje ne mogu biti očitane kada je čitač u opciji memorije.

PortaSCC® komplet za testiranje

 

 

Trake za testiranje:

 

Trake za testiranje treba koristiti pre isteka roka trajanja i prema uputstvu sa pakovanja.

 • Kada otvarate pakovanje od 2 komada, obe trake treba koristiti u periodu od 4 sata.

 • Kada otvarate pakovanje od 50 komada, trake treba iskoristiti u periodu od 5-7 dana. Kada se potrebne trake izvade, paket treba pritisnuti da se otkloni što više vazduha i ponovo čvrsto zatvoriti.

 • Normalna boja udubljenja za uzorak je bela ili svetlo ružičasta. Tamno ružičasta boja pokazuje da su trake čuvane na temperaturi iznad 25oC nekoliko dana ili su bile izložene temperaturi višoj od 40 oC.

 • Tamno ružičasta boja neće uticati na broj somatskih ćelija kada koristite čitač.

 • Ako se pitate da li je traka ispravna, možete izvesti sledeću proveru:

 1. Uzmite jednu traku iz te grupe za proveru

 2. Stavite tri (3) kapi aktivatcionog rastvora u udubljenje.

 3. Sačekajte tačno 5 minuta po dodavanju rastvora i očitajte tester sa čitačem. Proverite da li je čitač obrisan sa trakama za brisanje i spreman za čitanje.

 4. Ako je čitanje 0.00 ili low (nisko) trake za testiranje u grupi su još uvek ispravne.

 5. Bacite traku koju ste koristili za proveru.

 • Čuvanje traka na hladnom suvom mestu za odlaganje produžiće vek traka.

 

Tehnički problemi:

 

Ako mislite da ste naišli na problem kod vašeg PortaSCC uređaja ili ako mislite da su čitanja netačna, uradite sledeće provere da osigurate da je test pravilno izveden i da je vaša oprema ispravna. Većina grešaka u sistemu nastaju kada se osnovni koraci izvođenja testa previde.

 

 • Da li je uzorak mleka stariji od 8?

 • Da li je mleko previse hladno? Temperatura uzoraka mleka treba da bude iznad 7 oC.

 • Da li je na traku stavljena puna, viseća kap mleka?

 • Da li je mleko probilo u udubljenje?

 • Da li je aktivacioni rastvor bio na traci 45 min?

 • Da li je tester ubačen u čitač pravilno?

 • Da li je traka za brisanje korišćena kada je čitač bio isključen?

 • Da li je poklopac na čitaču zatvoren pravilno i na svom je mestu?

 • Da li je prozorče na čitaču čisto?

 

Problem

Rešenje

Digitalni čitač očitava E-2

Traka je izvađena pre nego što je očitavanje završeno. Izvadite traku, restartujte čitač, obrišite čitač sa trakom za brisanje i ponovo ubacite traku.

 

Traka sa uzorkom je plava ali čitanje je nula ili “LO”

Isključite čitač, restartujte i obrišite sa trakama čitač i ponovo ubacite trake za testiranje. Traka treba da bude okrenuta licem ka dole i ubačena do kraja u čitač.

Ako je čitanje i dalje nula (Zero) onda kontaktirajte vašeg prodavca/distributera.

Citanje je drugacije nego sto karta sa bojama pokazuje.

 1. Proverite da li je poklopac čvrsto zatvoren i u pravilnom položaju.

 2. Proverite da li je optičko prozorče čisto. Čišćenje možete izvesti korišćenjem pamučne vate i tople vode. Ostavite da se čitač osuši pre nego sto zatvorite poklopac.

Čitač ne reaguje kada se pritisne taster off/on.

Baterija mora da se zameni. Zamenite je sa litijumskom 3V CR2032 baterijom.

Dobijate različita čitanja kada nekoliko puta istu traku ubacite u čitač.

Trake nisu predviđene za ponovna čitanja. Kompresija trake i promena vlažnosti rezultiraju u varijacijama u čitanju.

Udubljenje za uzorak na testeru je ružičasto.

Udubljenje na testeru može biti ili belo ili ružičasto. Ako želite da proverite traku, možete to uraditi koristeći postupak koji je prikazan u poglavlju “Trake za testiranje”

Aktivacioni rastvor je smrznut.

Otopite aktivacioni rastvor polako i koristite ga samo pošto je potpuno otopljen.

Stavili ste 4 kapi aktivatora na tester.

I dalje možete očitati rezultate, ali rezultati ce biti neznatno viši od stvarnog broja.

Ako su vam rezultati Porta testa različiti od laboratorijskog testa

Laboratorija koristi tehnologiju flow cytometry za bojenje i brojanje SCC. Porta uređaj meri enzime, tako da se može očekivati neznatna varijacija. Visoki nivoi epidermalnih ćelija u mleku rezultiraće višim laboratorijskim rezultatom.

Krava može imati gljivičnu infekciju kao protivno mastitisu.

 

 

 

 

 

 

Video reportaža

Vi ste ovde: Home Vesti Brojac Somatskih Celija u Mleku Detaljnije Informacije