srpski romana english

krave

Vodic i Radna Sveska Imlekove Dobre Proizvodjacke Prakse ( Osnove Global GAP/a na Farmama Mlecnih Krava )

U sklopu projekta Imlekove Dobre Proizvodjacke Prakse, na inicijativu AD Imlek/a a u saradnji sa Taurus Agro Konsalting/om formiran je tehnicki tim za sprovodjenje kompletnog programa i stampanje materijala iz ove oblasti.

Osnove za Imlekovu Dobru Proizvodjacku Praksu su preuzete od Kanadskog i Britanskog modela a u saradnji sa predstavnicima CRI - Cooperative Resources International, sa kojima Taurus Agro Konsalting ima ugovorenu saradnju.

Akcenat pri formiranju kompletnog programa je stavljen pre svega na preventivu i poboljsanje kvaliteta sirovog mleka i zdravstvenog stanja krava na terenu, odnosno na smernice i uputstva farmerima iz oblasti Ishrane, Reprodukcije i Higijene muze, odosno Higijene Vimena.

Angazovanjem pojedinih strucnjaka iz oblasti standarda kvaliteta, veterinara, poljoprivrednih inzinjera, predstavnika sirovinske sluzbe AD Imlek i samih farmera, stvoren je kompaktan tim koji je na osnovu dosadasnjih iskustava iz Srbije i inostranstva, napravio polazne osnove za dalju razradu i podrsku farmerima i mlekarskoj industriji.

Nakon vise zajednickih sastanaka, edukacija i seminara, napravljene su cek liste, evidencione liste i uputstva za sprovodjenje Imlekove Dobre Proizvodjacke Prakse.

Vodic Imlek DPP i Evidencione Liste, odnosno Radna Sveska formirani su i odstampani, tokom prvog polugodista 2010. godine.

Tokom druge polovine 2010. godine Vodici i Radne Sveske su podeljeni po farmama, izvrsena je obuka farmera kako ih koristiti i za ocekivati je da ovakav pristup moze da doprinese poboljsanju kvaliteta sirovog mleka, poboljsanju zdravstvenog stanja grla na terenu i povecanju profitabilnosti farmera, a samim tim i poboljsanju kvaliteta gotovih proizvoda, odnosno profitabilnosti preradjivaca.

Video reportaža

Vi ste ovde: Home Vesti Vodic i Radna Sveska Imlekove Dobre Proizvodjacke Prakse ( Osnove Global GAP/a na Farmama Mlecnih Krava )