srpski romana english

krave

Dobra Proizvodjacka Praksa AD IMLEK - TAURUS AGRO KONSALTING

 

Projekat IMLEK DPP ( IMLEK Dobra Proizvodjačka Praksa )

 

Na osnovu odgovornosti AD Imlek/a, prema svojim potrošačima, proizvođačima mleka i zaposlenima, kao i na osnovu prethodnih 15 godina rada na standardizaciji kvaliteta ( ISO 9001, ISO 9002, HACCP, ...) i podizanja nivoa kvaliteta rada i svojih proizvoda, logican sled događanja jeste i uvođenje standardizacije u primarnu proizvodnju, odnosno veći broj krupnih porodičnih i komercijalnih farmi, a na osnovu smernica i iskustava u oblasti HACCP-a i GlobalGap-a.

 

Svest današnjeg potrošaca prehrambenih proizvoda je na mnogo višem nivou, nego što je bila u prethodnim vremenima. U prošlosti renome pojedinih firmi i njihov ugled u branši, dobra reklama i usmena tvrdnja o kvalitetu proizvoda, bile su sasvim dovoljne da se održi poverenje potrošača za određeni proizvod.

 

Danas, kupci zele dokaz, da hrana koju kupuju, zadovoljava u potpunosti, jasno definisane zahteve i standarde o bezbednosti prehrambenih proizvoda.

 

Program „ Imlekove Dobre Proizvodjacke Prakse “ - Imlek DPP, je program koji je baziran na HACCP i Global GAP, standardima, za bezbednost hrane, a koji ce se primenjivati na farmama za proizvodnju sirovog mleka, koje saradjuju sa AD „ Imlek “- om, i koji ce garantovati trgovinskim kucama i potrosacima, da su preduzete sve moguce mere i kontrole da bi proizvod bio bezbedan za krajnjeg potrosaca.

 

Program je formiran na osnovu saradnje sirovinske sluzbe - AD „ Imlek “ i predstavnika „ Taurus “ Agro Konsalting – a, koji su formirali tehnicki tim, za sprovodjenje kompletnog programa.

Pisanje uputstava, obrazaca, cek lista, kao i pisanje referentnog prirucnika i radne sveske, sa ciljem da se na farmama mlecnih krava, poboljsa postojeci kvalitet mleka ( i mesa ), odnosno da se obezbedi maksimalno kvalitetan prehrambeni proizvod, sprovedeno je na osnovu dugogodisnjih iskustava u primarnoj proizvodnji mleka, pri cemu su bili angazovani strucnjaci razlicitih profila (veterinari, stocari, mehanizatori, agroekonomisti, nutricionisti, mikrobiolozi, konsultanti iz oblasti standarda kvaliteta, ...) kao i sami farmeri.

 

Imlekova Dobra Poljoprivredna Praksa “ - Imlek DPP je dizajnirana tako, da omoguci potpuno bezbedan proizvod kroz poboljsanje upravljanja farmom, povecanjem efikasnosti komunikacije svih segmenata koji su odgovorni za proizvodnju na jednoj farmi i redovnim vodjenjem neophodne evidencije, uz sprovodjenje efikasnih preventivnih i korektivnih mera, i uz maksimalno eliminisanje improvizacije u rukovodjenju farme.

 

Osnovna ideja jeste da se preventivni program podigne na visi nivo i da se svi potencijalni rizici po kvalitet sirovog mleka u potpunosti eliminisu, odnosno da se poveca nivo osposobljenosti i svesti osoblja u smislu odgovornosti ka proizvodnji bezbednog prehrambenog proizvoda.

 

Sa ukrupnjavanjem farmi u poslednjih nekoliko godina ( Imlekovo stado, podrske mlekara vecim porodicnim farmama, stimulativne mere od strane ministarstva poljoprivrede, ... ), stečeni su uslovi za veoma ozbiljan pristup u smislu kvalitetnijeg rada na farmama, i obezbeđenje kontinuiranog kvaliteta i kvantiteta sirovog mleka.

 

Kroz projekat IMLEK DPP, koji se sprovodi u saradnji AD Imlek/a i Taurus Agro Konsalting/a, osnovni cilj jeste postizanje sledecih efekata:

1.Prenosenje dobrih iskustava iz razvijenih zemalja koje imaju visoko razvijeno mlecno govedarstvo (USA, Kanada, Velika Britanija, Francuska, ...).

2.Prilagodjavanje i priblizavanje tehnologije nasih farmera standardima GlobalGap/a, odnosno zahtevima koje ce u narednom periodu nametnuti evropske integracije.

3.Eliminisanje improvizacije u zootehnickom i biotehnoloskom smislu ( kojima smo mi inace, veoma skloni, pre svega u oblasti ishrane, a sto se kasnije reflektuje kroz različite metaboličke bolesti, koje opet dovode do dalje slabosti opšte otpornosti organizma, ... ).

4.Priprema AD Imlek/a za nastup na probirljivijim trzistima Evropske Unije, odnosno priprema za veoma jaku konkurenciju, koja će se sigurno pojaviti u narednom periodu.

 

Ono sto je veoma vazno za same farmere, jeste da shvate, da ce osim mlekare, i sami farmeri imati pozitivne efekte u svom daljem poslovanju ( smanjenje troskova proizvodnje, primena najnovijih tehnologija koje se vec koriste u razvijenim zemljama, povecanje profitabilnosti, eliminisanje banalnih grešaka, koje su dovodile do niza problema u kvalitetu i kvantitetu sirovog mleka, otpornosti organizma, metaboličkim bolestima, problemi reprodukcije, veliki broj škartiranih grla, ...).

 

Takodje, veoma vazno je napomenuti da se materijal pripremao na osnovu iskustava ( pre svega u oblasti Ishrane, Higijene i Reprodukcije ), u nasim uslovima, od strane samih farmera, predstavnika Sirovinske Sluzbe AD Imlek/a, predstavnika Taurus Agro Konsalting/a, kao i saradnika koji imaju dugogodisnje iskustvo u konsaltingu u oblasti standarda kvaliteta, a vecinu smernica u oblasti GlobalGap-a, smo dobijali od strane saradnika iz inostranstva ( USA, Kanada, Velika Britanija, ... ).

 

Da bi farmerima, što je moguće više, objasnili tematiku GlobalGap-a, odnosno oblast koju želimo da „pokrijemo“ kroz projekat IMLEK DPP, u okviru ovog teksta, prikazaćemo i neke od definicija a koje se odnose na GlobalGap i na HACCP.

 

 

GlobalGap je međunarodni komercijalni standard, koji obuhvata proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda. Standard su osmislile velike trgovačke kuće i to kao garanciju u ime kranjeg potrošača. GlobalGap standard kombinuje dobru poljoprivrednu praksu i HACCP sistem.

 

HACCP sistem je fokusiran na „predviđanje“ mogućih problema u vezi bezbednosti hrane i utvrđivanje mera za prevenciju nastajanja tih problema.

 

HACCP sistem omogućava identifikaciju potencijalnih opasnosti u procesu proizvodnje mleka preventivno odstranjivanje ili odgovarajuću reakciju u slučaju njihove pojave i sastoji se od dve komponente:

  • Analiza rizika – definiše potencijalne probleme.

  • Kritične kontrolne tačke - (CCP) , faza u procesu proizvodnje mleka u kojoj mora biti primenjena kontrola kako bi se opasnost po bezbednost mleka izbegla , eliminisala ili svela na prihvatljiv nivo.

 

Imajući u vidu da su farmeri koji su dugogodišnji saradnici AD Imlek/a, dosta edukovani, da poseduju veliko iskustvo u mlekarskoj proizvodnji i da su se suočavali sa velikim brojem novih tendencija u mlekarskoj industriji, očekujemo da ćemo i ovaj projekat u saradnji sa farmerima sprovesti na obostrano zadovoljstvo i da će sve uključene strane iz mlekarske industrije od ovakvih i sličnih akcija – projekata, imati pozitivne efekte, i da ćemo dobiti farmere koji će moći stabilno i u kontinuitetu da se razvijaju i da kroz svoje poslovanje imaju pozitivne efekte i profitabilnu proizvodnju.

 

Video reportaža

Vi ste ovde: Home Vesti Dobra Proizvodjacka Praksa AD IMLEK - TAURUS AGRO KONSALTING