Objavljeno: 09. maj 2021.

Poštovani Saradnici,

kako smo Vas i obavestili u prethodnom periodu, u okviru Taurus Agro Konsaltinga, a u saradnji sa Firmom "Ellie" iz Wisconsina i Firmom "Biotehnika" iz Kraljeva, počeli smo tokom Aprila meseca, sa ispitivanjem nivoa Progesterona u Sirovom Mleku kod Krava.

Na osnovu nivoa Progesterona u Serumu Mleka, možemo da utvrdimo da li je i koliko prisutan nivo Progesterona, a što nam ukazuje da li je krava steona ili nije steona. Mogućnost analize je već sa 17 dana ( i više ... ) od momenta Osemenjavanja.
Svi zainteresovani Farmeri sa kojima saradjujemo, u mogućnost su da nam proslede, tokom Maja i Juna meseca, uzorke, u momentu kada preuzimamo uzorke mleka, u okviru matične službe, ili u momentu kada obilazimo Vaše Farme, radi dostavljanja Semena za V.O.

NAPOMENA: Analize i Testiranje, tokom Maja i Juna meseca 2021. godine su BESPLATNE.

Za detaljnije informacije, pripremu uzoraka, objašnjenje u vezi analiza i konkretan dogovor,  možete nas slobodno iskontaktirati na naše mobilne telefone, ili na stabilni telefon 013839129, u našim kancelarijama.

Preuzmite PDF katalog.