Objavljeno: 14. novembar 2020.

 

celije-zivog-kvasca
 
Probiotski dodatak za mlečna i tovna goveda
Funkcija:
Povećanje proizvodnje mleka do 2L/kravi na dan
Povećanje procenta proteina u mleku
10,6% povećanje prirasta u tovu junadi
Kvalitetnije meso
Manje ketoza
Način delovanja:
Proizvodi jabučnu kiselinu koja stimuliše aktivnost mikroorganizama
Koristi kiseonik iz buraga da pravi efikasniju anaerobnu sredinu
Na taj način raste broj mikroorganizama buraga koji utiču na varenje masti i proteina
Povećanjem mikroorganizama u buragu se povećava varenje celuloznih vlakana
Veće iskorisćavanje amonijaka i veća sinteza proteina
Ekonomska korist od Probio-Sacc-a:
Dnevno ulaganje po grlu je 0,06€
Dobit od ulaganja je 2L mleka dnevno X 0,3€ = 0,6€
Povratak investicije je 1:10
Sastav:
Registrovani, specijalni soj Saccharomices Cerevisiae BCCM/MUCL 39885
Odobreno u EU za mlečne krave, tovnu junad, ovce i koze
Doziranje:
Mlečne krave:
3 – 4 g po grlu dnevno
Tovna junad:
2 – 3 g po grlu dnevno
Pakovanja su od po 1 kg ,mogu biti i manja.
Ukoliko ste zainteresovani za proizvod ,kontaktirajte nas putem dobro poznatih telefona 013-839-129, 063-241892.
S Poštovanjem,
Taurus Agro Konsalting Tim.