Objavljeno: 05. oktobar 2020.

Nakon završenog karantina u Krušedolu, Visoko Steone Junice, koje su uvezene iz Češke Republike, prebačene su na Farmu Rastka i Zorana Kotarca u Novi Slankamen ... 

Porodici Kotarac želimo uspešan i profitabilan rad, visoku proizvodnju i dobru dalju reprodukciju uvezenih grla!

Farma Kotarac je jedna od retkih, koja veoma hrabro, u dalju reprodukciju ide isključivo korišćenjem Sexiranog Semena firme GENEX - USA